start

 

 


Opracowujemy kampanie i programy edukacyjne z zakresu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego i zrównoważonego rozwoju w transporcie.

Realizacja zadań odbywa się we współpracy:

    


Stowarzyszenie ECODRIVE, Członek Europejskiej Karty Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, to grupa pasjonatów ze świeżymi pomysłami w temacie bezpieczeństwa ruchu drogowego.
Organizację sprawnie współtworzą specjaliści z różnych dziedzin, tacy jak: dziennikarze motoryzacyjni, instruktorzy nauki jazdy i techniki jazdy, ratownicy drogowi, zawodnicy sportów motorowych, psychologowie transportu, architekci inżynierii drogowej oraz kierowcy testowi. 

Nowatorskie i  łatwo przyswajalne działania skierowane do każdego uczestnika ruchu drogowego uświadamiają zagrożenia i minimalizują ich skutki.

Edukujemy dzieci i młodzież w kierunku sprawnego, a także bezpiecznego uczestnictwa w ruchu drogowym. Kształtujemy świadomość ekologiczną w transporcie. Realizujemy ogólnopolskie kampanie edukacyjne.